محله ما

اجتماعی

نیلوفر های انزلی . . .

دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1390 19:46 نویسنده: حسین نظرات: 2 نظر چاپ

حسرت نبرم به خواب ان مرداب 

 کارام درون دشت شب خفته ست 

 دریایم و نیست باکم از طوفان 

 دریا همه عمر خوابش اشفته ست 

 

نمیدانم گرمای بیسابقه حدود 30 درجه این روزهای اینجا یا این شعر شفیعی کدکنی ویا دلتنگیهای سالهایم مرا بردند به مرداب انزلی . . . 

روزگاران خوش مرداب و نیلوفرهای آبی یا دریاییش* یاد باد . 

*(تا آنجا که من اطلاع دارم بعضی ها به نیلوفر آبی ,نیلوفر دریا هم میگویند که هر دو نام زیبنده این گل زیباست.)