محله ما

اجتماعی

همدردی . . .

چهارشنبه 25 اسفند‌ماه سال 1389 19:35 نویسنده: حسین نظرات: 2 نظر چاپ

بنی آدم اعضای یکدیگرند  

که در آفرینش ز یک گوهرند 

 چو عضوی به درد آورد روزگار  

دگر عضوها را نماند قرار  

تو کز محنت دیگران بی غمی  

نشاید که نامت نهند آدمی ضمن همدردی با این ملت یزرگ برای دولت مردانش که از لحظه حادثه در کنار مردمشان هستند و برای مردمش که چنین بزرگوارانه و با متانت با این مصیبت کنار میایند سر تعظیم فرو میاورم .