محله ما

اجتماعی

چهار شنبه سوری / آخیر چرشنبه . . .

دوشنبه 23 اسفند‌ماه سال 1389 19:21 نویسنده: حسین نظرات: 2 نظر چاپ

تنها بی  بوته های بی بن و ریشه خرافات را عبادت مینامند و در مقابل فرهنگ و سنن مردمی را خرافات میدانند
زردی من از تو، سرخی تو از من
غم برو شادی بیا، محنت برو روزی بیا
 
آذریها:
 آتیل ماتیل چرشنبه 
 آینا تکین بختیم آچیل چرشنبه
 
مازندرانی ها:
  گل چهارشنبه سوری
 درد و بلا رو ببری
 
گیلانی ها
گل گل چهارشنبه به حق پنج شنبه
زردی بشه، سرخی بایه نکبت بشه، دولت بایه
 
لرها
زردی مه د تو
 سرخی تو د مه
 
خراسانیها
درد و بلام توکوزه
 راه بیفته بره تو کوچه
 
پینوشت: 
واژه های زیبای بالا  مختصری از رنگین کمان دوست داشتنی سرزمین محبوبمان میباشد که امیدوارم اشکالات را گوشزد و از قلم افتاده ها را به آن اضافه کنید.