محله ما

اجتماعی

میهمانی بهار . . .

یکشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1389 21:17 نویسنده: حسین نظرات: 3 نظر چاپ

بیاد مادر بزرگ که هرساله در این ایام گلدان های شعمدانی هایش رابرای میهمانی بهار به حیاط خانه میبرد. در راه 

 آنچه من می بینم  

ماندن دریاست ، 

 رستن وازنورستن باغ است ، 

 کشتن شب به سوی روز است ، 

 گذرا بودن موج وگل و شبنم نیست . 

 گرچه ما می گذریم ، 

 راه می ماند . 

 غم نیست .  

( اسماعیل خویی )