محله ما

اجتماعی

هشتم مارچ . . .

دوشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1389 19:23 نویسنده: حسین نظرات: 2 نظر چاپ

هشتم مارچ 
 روز زن مبارک 
 زنده باد آزادی و برابری 
 
سرود من زنم  
جوانه می زنم 
 به روی زخم بر تنم 
 فقط به حکم بودنم 
 که من زنم، زنم، زنم 
 
 چو هم صدا شویم و 
 پا به پای هم رویم و  
دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم  
 
جهان دیگری  
بسازیم از برابری  
به هم دلی و خواهری 
 جهان شاد و بهتری 
 
 نه سنگ و سارها  
نه پای چوب دارها 
 نه گریه های بارها  
نه ننگ و عارها  
 
جهان دیگری  
بسازیم از برابری 
 به هم دلی و خواهری  
جهان شاد و بهتری